Budapeszt jest stolicą Węgier leżącą na południe od Zakola Dunaju, gdzie stykają się trzy regiony geograficzne: Kraj Zadunajski, Wielka Nizina Węgierska oraz Północne Średnigórze. Do XIX wieku Budapeszt stanowił trzy osobne miasta: Budę, Óbudę oraz Peszt.
mapa Budapesztu

Buda
Buda to część Budapesztu zlokalizowana na wzniesieniu.

Peszt
Peszt jest nowszą i bardziej przemysłową częścią stolicy.

Mosty

Obuda

Aquincum

Wyspa Małgorzaty